Vizuální styl pro Holešovickou tržnici

Tracking návštěvníka znázorňuje bohaté možnosti Holešovické tržnice. Návštěvník svým korzováním po areálu vytváří jedinečnou linii, která se stává patternem vizuálního stylu. Identita ožívá a hravým způsobem reaguje na rozmanitý život Holešovické tržnice. Projekt byl součástí soutěže pořádanou organizací Czechdesign. Umístil se na 3. místě.

Custom font Tržnice 2.0

Jedno oblíbené místo.
Mnoho cest.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Zvací a milá paleta barev pokryje sezónní události, jedinečné akce i denní příděl Instagramu. Přesně tolik barev, aby bohatý kulturní program byl pestrý, flexibilní a zároveň zapamatovatelný.

Cílem grafického designu bylo dosáhnout živého, flexibilního a radostného vyjádření místa. Tržnice, která zve k objevování a stává se oblíbeným místem Pražanů i turistů.

Vyjádření esence korzování a života na trhu.

  • Jakub Vaněk — design a idea
  • Barbora Vaněk Micajová — design a idea
  • Vojtěch Říha — Custom font