Karlínská obchodní akademie = Kollárovka

Novým vizuálním stylem jsme chtěli podpořit hodnoty školy, jako je progresivní přístup, pozitivní klima, otevřenost, respekt, podpora žáků a nové trendy ve vzdělávání. Jednotná značka usnadní komunikaci a zvýší její povědomí.

Jaká je myšlenka nového loga?

  • jsme si rovni (studenti a učitelé)
  • Kollárovka mi vyšla jako nejlepší volba
  • výsledek — po Kollárovce vím, kam chci směřovat

Znak „rovná se“ je tvořen z liter „ll“, které název Kollárovka obsahuje.

Znak se dá použít i v copywritingu.

Jsem krásný = Yo soy hermoso
výnosy − náklady = zisk
Nesnesitelná lehkost bytí = Milan Kundera
ctrl + c = kopírovat
klik + klik = svaly
schody + schody + schody = 3. patro

Napříč vizuální stylem prochází drobné linkové ruční ilustrace ze sešitu studenta nebo z obchodních zápisků ze schůzky.

Ve spolupráci s Vaněk.Studio jsme realizovali nový grafický design školy včetně tvorby nového loga. S výsledkem jsme velmi spokojeni, také pedagogický sbor při první prezentaci nového grafického designu a loga reagoval pozitivně a mile nás překvapilo, že zcela přirozeně a hned jednotliví kolegové a kolegyně začali nové logo používat. Jako nejlepší vnímám snahu tvůrců zjistit co nejvíce informací o organizaci, o klimatu v ní, o vnímání školy jejími žáky, což se poté snažili promítnout do své práce, a to se jim podařilo. Spolupráci s Vaněk.Studio doporučuji, protože svou práci odvádí profesionálně a s nadšením tak, aby výsledek byl co nejlepší.

Mgr. Petr Žák — ředitel

  • Jakub Vaněk — idea a design
  • Barbora Vaněk Micajová — idea a design
  • Vojtěch Říha — kerning loga
  • Adam Kraus — vývoj — online manuál
  • Lukáš Kus — 3D & animace